Nu görs ett uppehåll i röjningsarbeten och avverkningar som pågår i kommunalt ägda skogar. Det är torkan som är orsaken till beslutet, som Förbudet infördes den 15 maj och gäller till dess att räddningstjänsten meddelar annat.

Skogsarbetena tar vid igen när marken inte är lika torr.