Jacob Högfeldt (M), Maria Antropowa Ehrnfelt (M) och Torbjörn Johansson (S) svarade på läsarnas frågor om skolutredningen. Längst upp till vänster syns Strengnäs Tidnings reporter Camilla Lillsebbas. Foto:

Politiker svarade på läsarnas frågor om skolan i Strängnäs

Strängnäs

På torsdagseftermiddagen chattade tre skolpolitiker och en tjänsteman med tidningens läsare om det väntade nedläggningsbeslutet som berör flera skolor.

Fyra skolor läggs ner och en krymps, om förslaget som majoriteten nu går fram med blir verklighet. Detta har väckt många frågor – och på torsdagseftermiddagen chattade företrädare för majoritetspartierna med tidningens läsare.

Maria Antropowa Ehrnfelt (M) och Torbjörn Johansson (S), ordförande respektive vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, samt kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) deltog i chatten. Det gjorde även Tony Lööw, kommunens utbildningschef.

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 november är det dags för ett första politiskt beslut om Strängnäs kommuns så kallade skolstruktur. Majoritetspartierna Moderaterna och Socialdemokraterna har redan bestämt sig för att rösta på det mer långtgående av de två förslagen. Förslaget stöds av även Strängnäspartiet.

Om ledamöterna håller partilinjen – även i kommunstyrelsen den 29 november och i kommunfullmäktige den 18 december – betyder det att landsbygdsskolorna i Härad, Länna och Fogdö läggs ner tillsammans med Tosteröskolan. Även årskurserna 7–9 på Stallarholmsskolan berörs och Karinslundsskolan görs om till en F–6-skola. Uppdraget ska vara helt genomfört inför höstterminen 2019.

I utredningen finns också ett tredje förslag om att på sikt bygga en ny 7–9-skola i Läggestaområdet. Om förutsättningarna att genomföra detta förslag ska utredas ytterligare är en fråga som nämnden kommer att återkomma till längre fram, framgår av handlingarna inför tisdagens möte.

  • Maria Antropowa Ehrnfelt (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
  • Torbjörn Johansson (S), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
  • Jacob Högfeldt (M), ordförande för kommunstyrelsen.
1/

Även tidigare har tidningen låtit kommunföreträdare svara på läsarfrågor, dock inte genom en chatt. Här hittar du frågor och svar som publicerades i oktober.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Fogdö skolaHärad skolaLännaskolanTosteröskolanSkolaskola och utbildning skolutredningen
Relaterat