Det var en ung Strängnäskvinna som i mitten av månaden tipsade tidningen om en busschaufför som backat längs motorvägen i höjd med Härad.

Hon var en av passagerarna – på väg från Eskilstuna till Strängnäs – och passade även på att filma större delen av händelseförloppet.

"Man undrar varför föraren gjorde som han gjorde? Kan det bero på en pressad arbetssituation? Jag tycker ändå det är ett stort risktagande", sa "Agneta", i en intervju med tidningen den 23 augusti.

Föraren har lämnat följande förklaring till sin närmaste chef.

‒Han missade avfarten och bestämde sig då för att stanna på motorvägen. Han satt sedan en stund och funderade på hur han skulle göra. Chauffören valde då att se det ur ett kundperspektiv – därför backade han, säger Bengt Karlsson.

Föraren ville alltså inte att turen skulle bli försenas vilken hänt om han valt en alternativ väg.

‒Ur säkerhetssynpunkt blev det tyvärr fel, kommenterar Bengt Karlsson.

Varför nämnde han inte detta direkt efteråt för Transdev?

‒Förmodligen eftersom ingenting hände. Men han borde förstås ha ringt upp trafikledningen.

Hur påverkar händelsen hans framtid?

‒Det påverkar inte akut på något sätt, vi har haft ett korrigerande samtal.

Har någon annan hört av sig till er i detta ärende?

‒Nej, faktiskt inte.

Transdev är en av tre underentreprenörer som kör linjebuss åt Sörmlandstrafiken.