I dagarna har han skickat brev till 968 hushåll apropå hur kommunen kan gå vidare i frågan.

Redan i mars fick Anders Ekman kännedom om vägföreningens önskan om att gå i graven, och att kommunen skulle ta över huvudmannaskapet.

– Vi har redan haft flera möten med deras representanter, frågan är komplex, säger Anders Ekman.

Artikelbild

| Anders Ekman, stadsmiljö- och servicechef på Strängnäs kommun.

Steg ett var att kommunen anlitade en konsult som har fått reda ut vad det som krävs för att ett övertagande ska kunna förverkligas. Ungefär där är man i skrivande stund.

Skulle kommunen välja att gå vidare upprättas ett avtal mellan kommunen och föreningen som hanterar genomförandet. I det ingår bland anna detaljplaneändringar och markåtkomst.

Steg tre består av att avtalet godkänns av berörda instanser i kommunen.

När detaljplaneändringen vunnit laga kraft och andra avtalade åtgärder är klara kan samfällighetsföreningen ansöka om lantmäteriförrättning och senare upplösa föreningen.

– Det kan medföra vissa kostnader för föreningen, säger Anders Ekman som i veckan hade en sittning med den inhyrda konsulten och Katrina Zettervall från mark- och exploatering.

Tror du att övertagande blir av?

– Det är i slutändan ett politiskt beslut.

Hur upplever du att föreningens arbete fungerar?

–  Väldigt bra. De är jätteduktiga, och har skött upphandlingarna med olika firmor själva.

Även 2011 var en upplösning på tapeten.

– Men då valde Stallarholmen att kvarstå i ett enskilt huvudmannaskap, säger Anders Ekman.