Motorbåten fortsätter att skapa huvudbry för Strängnäs kommun. Foto:

Chef på kommunen: "Ingen verkar intresserad av motorbåten"

Strängnäs

– Eftersom det inte finns något register vet vi inte vem som äger den här båten.

Katrina Lepschi Zettervall är ny mark- och exploateringschef vid Strängnäs kommun och kommenterar nu den gamla motorbåten som legat på svaj utanför Gorsingeholm hela vintern.

Tidningen uppmärksammades på problemet av kommunrepresentanter i månadsskiftet februari–mars.

Även räddningstjänsten hade kopplats in och gjorde två vändor till Mälaren där träbåten hade "krokat ihop" med en segelbåt.

Enligt räddningstjänsten fanns det inget miljöfarligt innehåll på den aktuella båten, varför kommunen i nuläget endast behöver oroa sig för nedskräpning.

Båten har en längre tid varit omgiven av is men ligger förhållandevis djupt.

– Vi tror inte att den kommer att sjunka helt, säger Katrina Lepschi Zettervall.

Om ägaren inte tar tag i problemet tvingas Strängnäs kommun att ta hand om farkosten som enligt uppgift fråm räddningstjänsten sett sina bästa dagar.

– Ingen verkar intresserad av motorbåten, kommenterar Katrina Lepschi Zettervall.

I januari 2018 sjönk en gammal bogserbåt vid Visholmen i Strängnäs, vilket föranledde kommunen att kalla in bland annat dykare, lastbil och lyftkran. Ett kalas som gick på minst 50 000 kronor som ägaren, vilken var känd av kommunen, inte velat stå för.

Det fanns viss anledning att frukta en otrevlig repris, var åsikten från kommunhåll.

– Man börjar bli trött på människor som inte kan ta hand om sina båtar, sa Göran Swensson på teknik- och servicekontoret till tidningen den 1 mars.