Männen drev ett företag som försattes i likvidation hösten 2016 och kort senare gick i konkurs.

Enligt åtalet ska duon i samförstånd, alternativt var för sig, ha åsidosatt firmans bokföringsskyldighet. Därav missades att upprätta en årsredovisning för det räkenskapsår som avslutades 31 augusti 2015.

Männen tycker inte att de begått någonting brottsligt.

Tingsrätten anser emellertid att de båda kommunborna bär ansvaret för årsredovisningens försening, den ene i egenskap av styrelseledamot, den andre som faktiskt företrädare och extern firmatecknare.

Den förstnämnde hävdar att han bara ställt upp med sitt namn som styrelseledamot och mottagare av post, vilket kompanjonen skriver under på.

Den faktiska företrädaren anser att luften gick ur honom då bokföringsbyrån som skötte administrationen och all bokföring sa upp avtalet.

Tingsrätten fastnade alltså för en villkorlig dom och böter på totalt 8 000 kronor.