• Malin Pettersson, lärare på Tosteröskolan, välkomnar förslaget om att de mindre skolorna ska läggas ner. Hon anser att Tosteröskolans knappa storlek, cirka 50 elever i årskurserna F–3, går ut över eleverna negativt. Foto:
  • Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Antropowa Ehrnfelt (M) besvarade flera frågor från allmänheten, innan mötet öppnades. Foto:
  • Utbildningschef Tony Lööw informerade politikerna om skolstrukturutredningen. Foto:
  • Utbildningschef Tony Lööw informerade politikerna om skolstrukturutredningen. Mötet förevigades av tecknaren Gunnar Jonsson. Foto:
  • Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Antropowa Ehrnfelt (M) i samtal med Malin Pettersson, lärare på Tosteröskolan. Foto:
  • Utbildnignschef Tony Lööw i samtal med åhörare på barn- och utbildningsnämndens sammanträde. Foto:
1/

"Det är inte lärarna det är synd om, utan om eleverna"

Strängnäs

En lärare på Tosteröskolan välkomnar förslaget om att lägga ner de små F–3-skolorna, inklusive den hon själv jobbar på. Hennes perspektiv stack ut, under allmänhetens frågestund med politikerna i barn- och utbildningsnämnden.

Ovanligt många kom till kommunhuset på tisdagskvällen för att vara med på barn- och utbildningsnämndens sammanträde. Information om skolstrukturutredningen var förstås anledningen, och det var också uteslutande den som allmänhetens frågestund handlade om.

Av frågorna och argumenten att döma var de flesta föräldrar till barn på någon av kommunens tre nu nedläggningshotade landsbygdsskolor – förslag som inte tycks ha fallit i god jord hos en majoritet av dem.

Men ett inlägg från allmänheten som stack ut i mängden levererades av Malin Pettersson.

— Jag är verksam som lärare på en liten F–3-skola och jag välkomnar förslaget. Jag ser bara fördelar med att skapa större enheter, sa hon.

När politikerna högg in på ostsmörgåsar och kaffe, under fikapausen ett par timmar senare, utvecklar hon sitt resonemang för tidningen:

— Länge har det inte varit ekonomiskt försvarbart att ha så många små skolor. Och jag menar att det inte heller är pedagogiskt försvarbart. Framför allt inte för våra elever, men inte heller för lärare eller rektorer.

Hon jobbar på Tosteröskolan, den fjärde F–3-skolan som läggs ner om politikerna beslutar sig för det andra förslaget i skolstrukturutredningen. Skolan har cirka 50 elever. Årskurserna F–1 bildar en klass, 2–3 en annan och det är den Malin Pettersson undervisar i. Skolans rektor är ansvarig för det pedagogiska ledarskapet på ytterligare två skolor.

Malin Pettersson saknar framför allt det kollegiala lärandet på Tosteröskolan; det finns helt enkelt inte tillräckligt många lärare att ha pedagogiska ämnesdiskussioner med. Nätverksträffar på studiedagar, då lärare från flera skolor träffas, förekommer men det är inte tillräckligt, anser hon.

— Diskussionerna behövs i vardagen, en gång i veckan i stället för en gång per termin. Ett annat problem är att alla stödfunktioner inte finns under vårt tak, det gör att exempelvis mycket administration hamnar i vårt knä. Men det är inte lärarna det är synd om, utan om eleverna. Det är ju eleverna som drabbas när lärarna får lägga energi på saker vi inte borde.

Mellan allmänhetens frågestund och ostsmörgåsarna, var det så dags för information om skolstrukturutredningen. Det var utbildningschef Tony Lööw som stod för informationen.

— Det är lättare att flytta få elever än flera elever, löd hans förklaring till varför det är de minsta skolorna som föreslås läggas ner.

Han kommenterade också de felaktigheter som finns i utredningen, som upptäckts av föräldrar i Länna. Det gäller skolornas kvadratmeterytor, men Tony Lööw underströk ännu en gång att hyreskostnaderna inte påverkas av missen.

— Men rätt ska vara rätt. Vi håller på att kontrollräknar nu, jag går igenom siffrorna med fastighetsbolaget och vår lokalhandläggare. En första revidering är påbörjad och ni kommer att få en uppdaterad version, sa han.

I den politiska debatten som följde efterfrågade flera ledamöter mer utredningsmaterial. Exempelvis vill Pia Steensland (KD) ha fler konsekvensutredda alternativ att ta ställning till och Sandra Blanksvärd (V) efterlyser mer nulägesbeskrivningar av skolornas olika förutsättningar.

Vid några tillfällen lyftes frågan om tidsplanen, som fortfarande är att barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ska fatta beslut i november och därefter kommunfullmäktige i december.

Tillbaka till Malin Pettersson, lärare på Tosteröskolan:

— Jag önskar verkligen att politikerna är modiga och tar det här beslutet nu, utan att dra ut på det. Jag har själv en femåring hemma som jag ska välja skola för i början av nästa år. Hur ska jag tänka då? undrar hon.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunTosteröskolanKommunalpolitikSkola
Relaterat