I Strängnäs kommer fler nyanlända förstagångsväljare än vid senaste valet att få rösta på söndag. I val till kommun- och landstingsfullmäktige får även utländska medborgare rösta. Det gäller folkbokförda medborgare från EU-länder, Norge, Island samt utländska medborgare som varit folkbokförda i Sverige i tre år i följd inför valet.

Totalt beräknas 578 000 utländska medborgare få rösta i val till kommunfullmäktige, vilket är 123 000 fler än 2014. De utländska medborgarna som får rösta i val till kommunfullmäktige utgör därmed 7,4 procent av de med rösträtt. I Strängnäs kommun är siffran något lägre där utländska medborgare som får rösta utgör 6,1 procent.

– Vi har ungefär 100 elever som är folkbokförda i Strängnäs och som befinner sig i etableringsfasen av sina studier. Det betyder att de måste studera för att erhålla en försörjning. Av dessa har drygt 20 varit här i minst tre år, berättar Bengt Melin som är rektor på Svenska för invandrare, SFI, på Campus i Strängnäs.

Artikelbild

Nadira Aljaf, från Kurdistan, och Mary Malke, från Syrien, läser tillsammans på SFI. De har varit folkbokförda i Sverige i mer än tre år och kommer att utnyttja sin rättighet och rösta i söndagens val till kommun- och landstingsfullmäktige.

Inför årets val har eleverna på utbildningen erbjudits olika former av samhällsstudier och information.

– Det vi gjort är att berätta hur val i Sverige går till och hur de kan söka ytterligare information om det. Vi har också erbjudit samhällsundervisning på hemspråk och kort informerat om vilka partialternativ som finns att rösta på, säger Bengt Melin.

I takt med den stora flyktinginvandringen 2014–2015 har Svenska för invandrare, SFI, vuxit märkbart. För två år sedan hade skolan i Strängnäs 100 elever. I dag är den siffran drygt 300.

– Det har blivit en stor apparat och med det också en ökning av antalet röstberättigade, säger Bengt Melin och fortsätter:

– Det märks att det är valår och frågor om vår verksamhet, jobb och nyanlända har blivit heta ämnen i valrörelsen.

Han tror att många av de utländska medborgare som ska få rösta för första gången i val till kommun- och landstingsfullmäktige är personer som är intresserade av samhället och sin omvärld.

– Vi uppmanar dem att följa debatter på TV och besöka partiernas valstugor för att få reda på mer. Då är det också en förutsättning att lära sig det svenska språket. Jag tror att de som känner till sina rättigheter om att få rösta också kommer att göra det på söndag, säger Bengt Melin.

Nadira Aljaf och Mary Malke är två elever på SFI som bott i Sverige i mer än tre år och som planerar att rösta i kommunvalet på söndag. De läser till barnskötare respektive undersköterska och när tidningen träffar dem i en lektionssal på Campus har de just avslutat en svensklektion.

– Jag har inte riktigt bestämt mig än och känner att jag måste läsa på lite mer innan söndag. Jag har funderat lite på allt från Kristdemokraterna till Socialdemokraterna och Moderaterna. De verkar alla vara bra för Sverige, säger Mary Malke som kom till Strängnäs från krigets Syrien i början av 2014.

Är det självklart för er att rösta på söndag?

– Ja, det är jätteviktigt och en chans som alla behöriga borde ta, säger Nadira Aljaf.