Medborgarförslaget författades under 2016: Efter uppmaning av sin sambo Kristina Hybbert efterlyste Strängnäsbon ett arboretum ­– alltså en trädpark – i eller i närheten av Strängnäs tätort.

Kommunfullmäktige remitterade frågan till teknik- och servicenämnden.

I slutet av januari 2017 fick Magnus Edvinsson glädjebeskedet, kommunen gick med på att anlägga en trädpark och arbetet med en dylik rymdes inom befintlig budget.

– Det har gått snabbt och smidigt, konstaterade Magnus Edvinsson i en artikel i tidningen den 11 februari.

I augusti samma år hörde han emellertid av sig till oss för att berätta att ingenting hade hänt: "Jag vet ju att kommunens kvarnar maler långsamt, men jag hade ändå förväntat mig att saker skulle hända under sommaren".

Dåvarande chefen på teknik- och servicekontoret, Lars Ekström, kommenterade:

– Vi jobbar på enligt nämndens beslut.

Vi vrider fram klockan ytterligare drygt ett och ett halvt år.

Åter kontaktade Magnus Edvinsson tidningen för att berätta att det alltjämt råder stiltje i Fårhushagen.

– Man tappar ju tilltron till medborgarförslag, säger han och tillägger:

– Den där trädparken får jag nog vänta på. Frågan verkar bollas runt.

Sommaren 2017 berättade du att du skickat ett påminnelsemejl till teknik- och servicekontoret som inte besvarats på tre veckor. Vad hände sedan?

– Jag har fortfarande inte fått något svar.

Rose-Marie Byström på parkenheten var den tjänsteman som fick ärendet på sitt bord vintern 2017.

– Ingenting nytt har gjorts i området. Jag vet inte så mycket om det, förutom att vi ska hålla området som det är.

Peter Nyström är också trädspecialist. Han var tidigare verksam som jägmästare men är numera markförvaltare inom mark- och exploatering på Strängnäs kommun.

– Jag arbetar inte med träd och skogar som ligger inom detaljplanerade områden. Men jag är insatt i frågan och tycker att folk på kommunen borde sätta sig ner för att diskutera vad som behövs. Jag ställer gärna upp som rådgivare. Jag vet faktiskt inte varför frågan inte ligger högre upp på agendan.

Tidningen kontaktade sedan kommunens stadsmiljö- och servicechef Anders Ekman. Efter några timmar hade han uppdaterat sig och kunde komma med följande besked:

– Har vi fattat beslut om en trädpark så ska det verkställas. Tyvärr verkar frågan ha fallit mellan stolarna. Nu planerar vi för ett studiebesök i Enköpingstrakten (Ekolsunds slott, vår anmärkning), där det finns ett arboretum, och sedan ska arbetet i Fårhushagen kunna genomföras på sensommaren. I förlängningen kommer förhoppningsvis skyltar som beskriver de olika trädslagen att sättas upp.