– Just nu är vi involverade i tre detaljplaner, säger affärsutvecklaren Peter Kavén.

Den plan som kommit längst gäller området utmed riksväg 55.

– Vi antog den på sammanträdet den 25 februari. Nu går planen vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut, säger Magnus Stuart (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Artikelbild

| Det gamla truppserviceförrådet på P10 blir hemvist för Gymbörsen. Kilen Eldsundsviken har nyligen fått bygglov med startbesked.

Syftet är att Kilen Eldsundsviken vill låta uppföra kontor och detaljhandel, förutom livsmedel.

– Intressant, nya arbetstillfällen skapas i Strängnäs. Det känns också bra med tanke på hållbarheten när människor kan undvika att pendla till sina jobb, säger Magnus Stuart.

När vinner planen laga kraft?

– Förhoppningsvis i vår.

Artikelbild

| Om ett halvår är lägenheterna på Bataljonsgatan klara för inflyttning.

Det finns även detaljplaner under arbete för områdena Etapp 3 söder respektive Etapp 3 norr.

– Den förstnämnda innehåller cirka 100 bostäder, varav elva radhus, nedanför kasernområdet. Den antas nog kring årsskiftet 2021/2022, säger planarkitekten Erika Svensson.

Artikelbild

| Mikael Haapala, Stefan Persson och Peter Kavén i visningslägenheten i kanslibyggnaden.

– Detaljplanen för Etapp 3 norr ligger minst ett år längre fram i tiden. Då pratar vi om 500–600 bostäder, men också restauranger. Även en vattenspegel kan bli aktuell, fast då krävs en vattendom, fortsätter hon.

Sedan tidigare är det klart att Kilen Eldsundsviken låter bygga om en större lokal åt Gymbörsen.

– Bygglov och startbesked lämnades den 19 februari, berättar Klas Bayer på Strängnäs kommuns bygglovsenhet.

Gymkedjan flyttar in i sommar i det före detta truppserviceförrådet närmast skogen.