Flera upplevda kränkningar har anmälts till Skolinspektionen, men myndigheten kan bara slå fast att ett av tillfällena räknas som en kränkning i skollagens mening. Då har eleven, som vid tidpunkten gick i årskurs fem på en av kommunens grundskolor, blivit hotad av en annan elev som också skrivit nedsättande om hen i appen Snapchat.

Av utredningen framgår att skolans rektor fått kännedom om den upplevda kränkningen, utan att anmäla det vidare till Strängnäs kommun. Det är en brist som kommunen nu måste hantera rutinerna för, och åtgärderna ska redovisas i mars.