Anders Anderzon kom till Strängnäs i oktober 1864. Tillfälligt, som han skriver i en annons i Strengnäs Tidning, hyr han in sig hos mamsell Palmgren i hennes gård vid torget. Två månader senare, i december 1864, har han öppnat en ”ny Atelier” i A. P. Lundmarks nybyggda hus vid Södra Långgatan 148, nu Mäster Olofsgatan 1.

Anders Anderzon trivdes bra här, stannade livet ut och avled 1916. Smått förmögen, bouppteckningen visade på en behållning på drygt 60 000 kronor, donerade han pengar till en fond för stadens fattiga. Den mesta bebyggelsen vi ser på bilden blev kvar efter branden, då det var den nordöstra sidan som drabbades.

Det finns inga foton kvar som visar bebyggelsen vid torget före branden och inte heller den nuvarande Storgatans bebyggelse från Hospitalsgatan mot torget. Sannolikt hade Anders Anderzon bilder, men i december 1870 flyttade han från Lundmarks hus ned till Klostergatan och drabbades av branden – liksom Rådhuset med stadens arkiv.

Artikelbild

| Strängnäskännaren Inge "Fritte" Bergqvist.

Längst ned till höger ser vi de låga trähusen där SEB-banken ligger i dag, i hörnet mot Ugglans park. Ovanför ligger det vita huset Hospitalsgatan 9 mitt för parken. Samma hus som i dag.

Ovanför, till höger i bildens kant, ser vi den röda byggnad som var det gamla tingshuset. Det låg i hörnet Gyllenhjelmsgatan-nuvarande Eskilsgatan och blev utdömt 1906. Nuvarande adress; Gyllenhjelmsgatan 6.

Det stora vita huset mitt för kyrkan är apotekare Axelssons hus från 1863, Sturegatan 2, och till vänster upp mot kyrkan det Lundmarkska huset, tidigare nämnt från 1864. Det mindre röda huset framför det, med ett fönster mot norr, är Mäster Olofsgatan 4. I den gården trycktes Strengnäs Tidning åren 1874–1881.

Framför gaveln på Sturegatan 2 ser vi ett ljust hus med ett trapphus, Eskilsgatan 8, granne med Målargården i hörnet vid Klockargränd.

Av den södra delen av Eskilsgatan fanns vid den här tiden endast en del av gatan upp till gränderna, nuvarande Glasbergsgränd och Mäster Lars gränd.

Mitt i bilden ligger ett vitt hus med gavel och långsida mot norr. Mitt emot syns ett större hus med en frontespis med två fönster. Båda husen ägdes vid branden av fanjunkaren C.N. Sahlstrand.

Om det högra huset som är byggt 1860 skrev Strengnäs Tidning 1861: ”Wid stora Långgatan har mamsell Eriksson låtit uppföra ett nytt hus, utan gensägelse det wackraste wid hela gatan samt hwad proportionerna och timringen angår, det wackraste i staden, ett werk af egarinnans broder Byggmästaren, Rådmannen Eriksson.”

Sahlstrand gifte sig med mamsell Eriksson. Båda husen brann ned 1871 och Sahlstrand fick ut 19 126 kronor på brandförsäkringen.

Strax nedanför syns en vit huslänga med liten frontespis; Wärdshuset i hörnet vid Hospitalsgatan. Till vänster om den långa röda längan med ljus gavel i samma kvarter går Koppargränd upp mot Grassagården.

Till höger om kvarnen från 1855 syns ”Klostervillan”, Klostergatan 24 som var gräns för branden på den norra sidan. Det vita huset nedanför kvarnen är Västerviksgatan 18 från 1830-talet. Huset ägdes av en familjen Andersson i 75 år. Holger Andersson med hustrun Elin sålde 1964 huset för 50 000 kronor till Tage Schnell.

Huset har sedan dess haft flera ägare och varsamt byggts ut. Gården och huset med sitt charmiga läge vid strandpromenaden har alltid varit en prydnad.