Patric Johansson, tidigare M-ordförande för barn- och utbildningsnämnden inom Strängnäs kommun, överklagar lämnade han alla sina politiska uppdrag för Moderaterna. Av överklagandet framgår att "en oproportionerlig uppmärksamhet i media" var anledningen till beslutet.

Tidningen har sökt Patric Johansson och hans advokat Hans Sundberg.