Fel av skolan att inte ge stöd snabbare

Mariefred

Mariefreds skola har brutit mot skollagen, slår Skolinspektionen fast. Men myndigheten avstår ändå från att ingripa.

Det handlar om en elev som inte fått tillräckligt stöd, tillräckligt snabbt. Trots att stödbehovet var känt dröjde det ett helt läsår innan vissa extra anpassningar gjordes, framgår av Skolinspektionens beslut.

Sedan höstterminens start ska eleven få den hjälp hen behöver. Med hänvisning till skollagens 26:e kapitel, paragraf 12, avstår Skolinspektionen från att ingripa mot skolan. Det får myndigheten göra exempelvis om kommunen "vidtar nödvändig rättelse" eller om det finns andra särskilda skäl mot ett ingripande.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

SkolinspektionenSträngnäs kommunMariefreds skolaSkola
Relaterat