Fel papper skickades– tingsrättsförhandlingen ställdes in

Strängnäs

En minderårig pojke fick vänta länge på sin rättegång eftersom rätt papper inte skickats in till tingsrätten. Förhandlingarna fick ställas in flera gånger, och nu har advokaten JO-anmält socialtjänsten i Strängnäs kommun.

En minderårig pojke med anknytning till Strängnäs kommun misstänktes för flera brott. När det var dags för förhandlingar i Uppsala tingsrätt under våren 2017 hade socialtjänsten i Strängnäs ombetts skicka in en utredning där behovet av sociala insatser kartlagts. Men i utredningen saknades ett yttrande om barnets vårdbehov, och förhandlingen fick därför ställas in.

Domstolen uppmanade kommunen att skicka yttrandet. Men enligt anmälan fick förhandlingen skjutas upp ytterligare två gånger eftersom dokumentet fortfarande saknades.

Den minderåriges advokat har nu anmält socialtjänsten till JO, Justitieombudsmannen, eftersom han anser att hans klient inte fått sin sak prövad inom rimlig tid som han hade rätt till. Tidningen har varit i kontakt med advokaten som inte vill kommentera klientens anknytning till Strängnäs.

Kommunens socialchef Inger Grindelid kan ännu inte kommentera vad som gått fel i det enskilda fallet, men har bett om att få en muntlig rapport från personalen som jobbat med ärendet.

Vad anser du om att socialtjänsten blivit anmäld?

— Vi ska vara professionella och hålla en god dialog med de som kommer i kontakt med socialkontoret. Det händer att socialtjänsten blir anmäld till JO och IVO, inspektionen för vård och omsorg. Det är en rättighet som finns för enskilda som av olika skäl anser att socialtjänsten brustit i något avseende, säger hon.

Socialnämnden har nu fått i uppdrag av JO att redogöra för hur ärendet har hanterats. Senast den 27 oktober ska nämnden ha beslutat om yttrandet på ett möte och skickat in det till JO.

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunJustitieombudsmannen, JOSocialtjänst

Mest delat denna vecka