Felparkering kan kosta Strängnäsbor 700 kronor

Strängnäs kommun
annons

Det kan bli dyrare att parkera fel i kommunen.

Från och med den 1 oktober ska nya regler börja gälla, om teknik- och servicenämnden får som den vill.

Olovlig parkering på kommunägd kvartersmark bestraffas med 400 eller 700 kronor, enligt förslaget som nämnden klubbade igenom på sitt senaste möte. Den senare avgiften gäller för den som utan tillstånd ställer sig på en plats för rörelsehindrade eller laddplats för elbil. Övriga förseelser kostar "bara" 400 kronor.

Frågan aktualiserades i och med beslutet nyligen att införa P-avgifter vid nya resecentrum, bland annat i garaget.

En ledamot, David Noreen (KD), reserverade sig mot beslutet i nämnden. Nu ska kommunfullmäktige ta ställning i frågan.

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommun
annons

Mest delat denna vecka