Projektledaren Marie Rydén Davoust fotograferad i början av året, då samtliga tävlingsbidrag ställdes ut i domkyrkan.

Fem vidare i domkyrkans arkitekttävling

Strängnäs

Av nära 100 förslag har juryn valt ut fem, som går vidare i arkitekttävlingen som rör Strängnäs domkyrka.

Domkyrkan och domkyrkoberget ska kunna användas i fler sammanhang. Hur det ska göras, rent fysiskt, har församlingen och stiftet överlåtit åt arkitekter att ge förslag på.

97 tävlingsbidrag har bedömts av en jury, som har valt ut fem förslag som går vidare.

– Nu har vi tagit ännu ett steg mot att förverkliga visionen om Domkyrkan och domkyrkoberget som en miljö som betyder mer för fler, en gemenskapsplats för möten, studier, gudstjänster, måltider, reflektion och kultur. Mycket arbete återstår. De fem förslag som valts ut bedöms ha potential för fortsatt bearbetning och jag ser fram mot den fortsatta processen tillsammans med de övriga aktörerna i projektet, säger domprost Christofer Lundgren som också är juryns ordförande i en kommentar på församlingens hemsida.

Från och med fredagen och drygt en månad framöver finns de fem bidragen utställda i domkyrkan. På fredagskvällen finns Christofer Lundgren på plats tillsammans med projektledaren Marie Rydén Davoust för att svara på frågor om arkitekttävlingen.

Härnäst ska konsekvenserna av de fem förslagen analyseras ur ett antikvariskt perspektiv. Även länsstyrelsen kommer att kopplas in för att bedöma förslagen ur kulturhistorisk synpunkt. Strängnäs kommun ska också utreda detaljplanefrågor.

– För Strängnäs kommun är det här en del av det övergripande och strategiska arbetet att tillsammans med flera aktörer utveckla Strängnäs som en spännande destination, en plats för boende, bildning och besök, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt på hemsidan.

Hösten 2018 kommer arkitekterna bakom de fem förslagen få precisera och utveckla sina förslag, utifrån kyrkans anvisningar och förutsättningar. Avsikten är sedan att arkitekt som i slutändan vinner tävlingen ska anlitas för att genomföra sitt projekt. Tävlingen beräknas vara avgjord under andra hälften av 2019.

Fem förslag har gått vidare

Nummer 12: Kyrkobacken – där hela livet möts

Nummer 39: Folier

Nummer 45: Stora och små - möten för stora och små

Nummer 90: Munkens örtagård

Nummer 94: Möten vid muren

Vem eller vilka som står bakom de olika bidragen hålls ännu hemligt.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Svenska kyrkanSträngnäsSträngnäs domkyrkaKulturKulturhistoria
Relaterat