Några gånger om året brukar Lykil åka med avfall till kommunens största återvinningscentral som drivs av Sevab.

– Vid det senaste tillfället handlade det om en servicebil och en släpkärra som hade lastats, så inga jättemängder alltså, berättar Magnus Löfberg.

Elektrikern i fråga fick åka hem i ogjort väder.

Artikelbild

Magnus Löfberg, projektledare hos Lykil, är missnöjd med bemötande och information.

– Vi visste alltså inte vad vi skulle göra med grejerna, om de skulle mellanlagras eller transporteras till Eskilstuna, säger Magnus Löfberg.

Projektledaren fick uppfattningen att kvoten för året var fylld.

– Det stämmer till viss del, berättar Patrik Kandell, chef för återvinningscentralerna i Eskilstuna och Strängnäs.

När det gäller Kvitten får privatpersoner alltid kasta avfall och göra det gratis.

Men för företagskunder gäller andra regler.

– De betalar för vikten som lämnas, men taxan är olika för respektive fraktion, säger Patrik Kandell.

– Grundproblemet är att Kvitten endast får hantera sju ton farligt avfall – dit bland annat elektronik hör – per tillfälle. När kvoten är fylld hänvisar vi företagarna till Lilla Nyby i Eskilstuna. Vi erbjuder oss även att med lastbil hämta grovt och farligt avfall mot ersättning.

Allt det där verkar vara nytt för företaget som vi skriver om?

– Ja, det låter konstigt. Men jag har för mig att vi förklarar situationen på vår hemsida (tidningen har sökt information där men inte kunnat hitta något om just begränsningen).

Oavsett det så anmärker den här kunden över att er personal inte kunnat informera om läget?

– Det är beklagligt om den uppgiften stämmer.

Hur ser det ut hos återvinningscentralen i Läggesta?

– Den tar inte emot avfall från företag över huvud taget.

Lilla Nyby i Eskilstuna har tillstånd att hantera betydligt större volymer än Kvitten.

– Jag söker tillstånd för att vi ska få ett nytt avtal för Strängnäs också, berättar Patrik Kandell som inte på rak arm kan berätta vilka volymer det handlar om.