Socialnämnden behöver spara pengar och med det kan ett antal boendeplatser på Thomasgården på Regementsgatan försvinna. Foto:

Fler än hälften av boendeplatserna kan försvinna från Thomasgården

Strängnäs

Socialnämnden behöver spara 30 miljoner för att komma i balans till budgetåret 2019. En åtgärd för att putsa resultatet kan bli att dra in 22 boendeplatser på det särskilda boendet Thomasgården.

– Vi har inte något färdigt underlag ännu, men det här är något vi ska kika på till nästa sammanträde, säger socialnändens ordförande Monica Lindell Rylén (S).

Det är ingen nyhet att nämnderna i kommunen behöver bli effektivare. Inom socialkontorets verksamhet är ett nytt äldreboende planerat, men innan det står klart kan redan befintliga boendeplatser försvinna.

– Vi bedömer att vi kan dra in 22 platser på Thomasgården. Tanken är att utfasningen ska ske successivt och att platserna ska läggas i malpåse om vi på nytt skulle behöva dem. Det här ska ske sansat och ingen ska känna sig utslängd, säger Monica Lindell Rylén.

Kommunen har redan en tomt till ett nytt äldreboende och förhoppningen är att det ska vara färdigställt någon gång 2022–2023.

– Vi är i startgroparna. En detaljplan ska tas och vi måste se över demografin för att bättre kunna planera för hur många boendeplatser vi behöver på sikt.

Redan i dag finns ett antal lediga platser på Thomasgården och kommunens plan är att i första hand stänga ned den övre våningen i byggnaden. Boende som berörs av beslutet kan komma att bli flyttade till Sictoniagården i Vansö.

– Det är en möjlighet och där finns redan i dag ett antal vakanta boendeplatser. Vi ser gärna att boende med demens får bo där de kan få bäst hjälp.

När kan det bli aktuellt att stänga den första avdelningen på Thomasgården?

– Redan i januari, men om en flytt av boende kan komma i gång redan då är för tidigt att säga. Vi vill gå så varsamt fram som möjligt då det är en känslig fråga för både boende och anhöriga.

Berörs personalen på Thomasgården av en neddragning på boendeplatser?

– Nej, det finns inga planer på att varsla några medarbetare. De kommer i så fall att erbjudas tjänster på redan vakanta platser eller genom att de kan ersätta korttidsvikariat, säegr Monica Lindell Rylén.

Läs mer om dessa ämnen

ThomasgymnasietÄldreboende