På onsdagsmorgonen fastställdes resultatet efter folkomröstningen om skolstrukturen. Rösterna räknades redan på söndagskvällen, men nu står det klart att alternativ A har fått flest röster.

Alternativ A lyder: "Jag vill ha en skolstruktur enligt folkinitiativets förslag, d.v.s. att landsbygdsskolorna i Fogdö, Länna, Härad samt Tosterö ska bevaras samt att Stallarholmskolans årskurs 7–9 och Karinslundsskolans årskurs 7–9 ska vara kvar där de fanns innan beslutet om förändrad skolstruktur fattades av kommunfullmäktige."

Men det innebär inte att fullmäktigebeslutet från april rivs upp. Resultatet från folkomröstningen är inte tvingande; den nya majoriteten behöver inte ta hänsyn till vad de som har röstat tycker i frågan.

– Vi har varit tydliga med att vår ambition är att genomföra beslutet, oavsett utfall, säger Jacob Högfeldt (M), som förmodas bli kommunstyrelsens ordförande även framöver.

Förstår du kritiken som företrädare för folkinitiativet riktar mot er, på grund av det?

– Ja och nej. Moderaterna har varit väldigt tydliga med vår syn på hur vi vill utveckla grundskolan i Strängnäs kommun. Det allmänna valet har varit ett tillfälle för medborgarna att visa vad de tycker, genom att rösta på företrädare för de olika linjerna. Och vi har ju ett resultat, säger Högfeldt, och syftar på att Moderaterna lokalt är det parti som fått flest röster i valet till kommunfullmäktige.

Valdeltagandet i folkomröstningen var 58,7 procent – vilket kan jämföras med preliminärt 79,9 procent i valet till kommunfullmäktige.

70,5 procent röstade på alternativ A. Alternativ B, som innebär nedläggning enligt kommunfullmäktiges förslag, fick 15,3 procent av rösterna. 12,2 procent av de som röstade avstod från att ta ställning och två procent av rösterna var ogiltiga.

– Det är ett högt valdeltagande för en folkomröstning. Det brukar det vara när de hålls i samband med allmänna val, säger Eva Strömberg (S), valnämndens ordförande.

Sammanräkningen och resultatet lämnas nu till kommunfullmäktige för kännedom.