Domen kom den 14 maj. Foto:

Företagare tog ut 600 000 från konkursmässigt bolag – döms i tingsrätten

Strängnäs

Två män hemmahörandes i Strängnäs kommun döms av Eskilstuna tingsrätt att tillsammans betala tillbaka 500 000 kronor.

Deras aktiebolag bildades år 2012 för att bedriva verksamhet i Uppsala län, vilket skedde till och med året efter.

I början av år 2015 fördes närmare en miljon kronor över från bolaget till ett privat konto, i samband med en fastighetsförsäljning.

I december 2016 försattes bolaget i konkurs.

Enligt konkursförvaltaren, en advokatfirma i Uppsala, gjordes det stora uttaget när bolaget redan befann sig i ekonomisk knipa.

I stämningsansökan skriver konkursförvaltaren att "Betalningen har i vart fall, ensamt eller tillsammans med andra omständigheter, gjort att bolaget blev insolvent.".

Enligt advokatfirman var det klart att männen, som äger hälften vardera i bolaget, kände till detta. Därför uppmanades de att enligt konkurslagen återbetala drygt 600 000 kronor. Det är den summa de inte kunnat visa att de själva lånat ut till bolaget och skulle ha haft rätt att ta ut.

Eskilstuna tingsrätt håller med men sätter alltså beloppet till 500 000 kronor, att betalas solidariskt.