År 1994 togs skolgårdarnas rökrutor bort, 2005 fick krogarna rökstopp och i somras skärptes rökförbudet i utomhusmiljöer som nu omfattar uteserveringar, lekplatser, perronger och busshållplatser.

Nu vill Vänsterpartiet att kommunen ger sitt bostadsbolag Strängnäs bostads AB i uppdrag att börja skapa rökfria bostadsområden, med målet att ha rökfritt år 2025. 

"Boende ska inte behöva utsättas för riskerna med passiv rökning och inte heller röklukt" och "Strängnäs kommun bör underlätta för den överväldigande majoriteten av sina medborgare som inte vill ha rökning i sin närhet", skriver V i en motion som också lyfter att "rökare medför ökat saneringsbehov och renovering".

Artikelbild

| ”Vi säger inget om rätten att röka, däremot om rätten att förstöra andras liv eller ställa till elände för andra. Frihet måste alltid ske under ansvar”, säger David Aronsson (V).

Tidigare i år lämnades ett medborgarförslag med samma innehåll in. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden var positiv och tyckte att SBAB borde undersöka möjligheten. Fullmäktige sa dock nej, med hänvisning till att det i de nationella lagarna saknas stöd för rökförbud i bostäder och bostadsområden.

David Aronsson, gruppledare för V, ville ha en återremiss så att SBAB kan få undersöka alternativen. När så inte skedde skrev partiet i stället motionen

I den nämns som förebild bland annat Göteborgs stads bostadsbolag Poseidon, som har runt 60 000 hyresgäster i drygt 27 000 lägenheter. Där är all nyproduktion helt rökfri inomhus, på balkonger och uteplatser samt vid entréer. I alla nya hyreskontrakt krävs rökfritt inomhus och befintliga hyresgäster kan gå samman och begära att deras uppgång blir helt rökfri även i lägenheterna.

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) kommenterar motionen:

– Ur ett folkhälsoperspektiv är det intressant. Just nu har jag inte fler kommentarer än att KS fått i uppdrag att bereda motionen och att vi återkommer med ett svar i februari eller mars.

Enligt Folkhälsomyndigheten är rökning den fjärde vanligaste riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Passiv rökning är enligt Världshälsoorganisationen ett folkhälsoproblem som ökar risken för lungcancer och hjärt-kärlsjukdom.

Syftet med Sveriges skärpta tobakslagar är främst att hindra passiv rökning, samt att forskning visar att rökfria miljöer gör att färre ungdomar börjar röka.

Andelen svenskar som röker dagligen har mer än halverats sedan slutet av 1980-talet och är nu nere på nära sju procent. Regeringens mål är att Sverige ska vara rökfritt år 2025, vilket i praktiken innebär att färre än fem procent är rökare.