Han är en av tre operativa FRG-ansvariga i Civilförsvarsföreningen Strängnäsbygden, som på senare år varit med och hjälpt till vid flera större krissituationer.

­– Vid bränderna i Västmanland sommaren 2014 deltog 300 FRG:are från olika kommuner och skötte bland annat lager, distribution, hotellverksamhet och sociala medier. Vi var också med och assisterade under den stora militärövningen Aurora för knappt två år sedan, säger Anders Grevby när vi ses på Räddningstjänsten i Strängnäs där föreningen har sina lokaler.

Varför blir man medlem i FRG?
Artikelbild

| Anders Grevby är en av tre operativa FRG-ansvariga i Civilförsvarsföreningen Strängnäsbygden.

– Jag tror att det beror på en önskan om att vilja bidra till samhället på något sätt. Det är, som det låter, frivilligt. Larmar vi om en händelse så svarar man om det går.

I dagsläget har hälften av landets kommuner FRG.

­– Vi är på väg mot ett mindre stabilt samhälle och då kommer våra insatser efterfrågas än mer. Vi är gratis för kommunen fram till att det blir skarp läge, vilket gör att vi är en fördelaktig resurs att ha till hands.

Nya medlemmar erbjuds en 36-timmars utbildning, som bland annat består av brandkunskap, första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Artikelbild

– För de som är nyfikna på vad vi gör går det bra att besöka oss på Visholmen den 4 maj, där vi är med och visar upp oss under Blåljusdagen.

Det är Företagarna och Strängnäs kommun som vill lyfta fram det lokala föreningslivet på Strängnäs resecentrum. I mars har Strengnäs Tidnings läsare kunnat nominera föreningar som de vill se porträtterade. 20 stycken har valts ut, och det är dessa som nu presenteras närmare i tidningen. När samtliga 20 artikeldelar är publicerade öppnar omröstningen, som sedan pågår till 12 maj.