Friskola vill ha mer ersättning

Strängnäs

Europaskolan anser att Strängnäs kommun har snålat med det årliga bidraget för eleverna på den fristående gymnasieskolan.

Kommunen har ersatt Europaskolan för dess faktiska lokalkostnader – 32 381 kronor per elev – men Europaskolan vill ha 65 000 kronor, enligt likabehandlingsprincipen i gymnasieförordningen. Det är nämligen så mycket som kommunen betalar för sina egna gymnasielokaler per elev och år.

Enligt samma förordning kan kommunen ersätta utifrån friskolans faktiska kostnader, om det finns särskilda skäl för det. Det gör det inte, anser Europaskolan, som nu har vänt sig till förvaltningsrätten för att få saken prövad.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunEuropaskolanEkonomi
Relaterat