Bolaget Vårfruberga utbildning, som vill starta friskola på Fogdön, uppger på sin Facebooksida att Skolinspektionens beslut dröjer.

Enligt Roger Steen, en av den planerade skolans företrädare, har myndigheten muntligen meddelat att den avvaktar utgången av höstens folkomröstning. Den sker i samband med de allmänna valen den 9 september.

Tidningen har inte lyckats bekräfta informationen hos Skolinspektionen, då handläggaren har semester. Något beslut om ansökan har åtminstone inte fattats.