När fullmäktige i december beslutade om nya arvoden för den politiska toppen fick alla som omfattades av ändringen mer i plånboken – utom fullmäktiges ordförande.

Ersättningen för uppdraget låg före årsskiftet på 30 procent av ett riksdagsarvode och sänktes med tio procentenheter, till 13 380 kronor i månaden.

Leif Lindström, som var ordförande mandatperioden 2014–2018 och omvalts till och med 2022, är klart missnöjd:

– Jag tolkar detta som att majoriteten och i synnerhet Moderaterna inte uppskattar mitt arbete, då man inte ens låter arvodet vara oförändrat, samtidigt som man höjer andra ordförandeuppdrag med 10–20 procentenheter.

Jag försöker verkligen att göra mitt bästa och ger politiken mer tid än vad jag får ersättning för.

Leif Lindström (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Nu överväger han att kliva av.

– Jag tror inte att någon i den politiska församlingen förstår vilket arbete och vilka förberedelser som krävs för ett fungerande kommunfullmäktige. Jag försöker verkligen att göra mitt bästa och ger politiken mer tid än vad jag får ersättning för.

– Om man trots detta inte är nöjd och visar detta genom att sänka ersättningen, så måste jag naturligtvis överväga att avsluta mitt ordförandeskap så att man kan tillsätta någon som klarar av uppdraget bättre.

Protokollet stämmer dock inte med beslutet och frågan återstår att redas ut.

– Jag kommenterar inte mer nu och i synnerhet inte genom att ärendet är överklagat. Jag avvaktar den fortsatta handläggningen och mitt slutgiltiga ställningstagande, säger Leif Lindström, som sedan många år också är styrelseordförande i Sevab.

Tidningen sökte under tisdagen kommunstyrelsens tillförordnade ordförande Magnus Stuart (M) för en kommentar.