– Det är ett gammalt hus som vi just låtit riva, vi ville inte att den skulle bli ett tillhåll, förklarar Peter Kavén på Kilenkrysset.

Företaget förvärvade fastigheten för tiotalet år sedan.

Ladan har bland annat inrymt en däckfirma och en träningslokal för en taekwondo-klubb.

– Däckfirman flyttade till annan plats i Ulvhäll och klubben lämnade platsen i somras. Men eftersom vi haft ett rivningskontrakt var det inga konstigheter, säger Peter Kavén.

Vad vet du om den gamla ladan?

– Inte så mycket. Jag skulle tro att den varit en del av Ulvhälls gård. Men den var inte kulturmärkt.

Enligt en situationsplan från 2017 rymmer fastigheten, Strängnäs 3:21, sex byggnader som kunde rivas.

– Några byggnader står fortfarande kvar, så arbetet fortsätter. Jag tänker på två röda trähus, säger Peter Kavén.

Vad ska uppföras i stället för bland annat ladan?

– Detaljplanen medger kontor och andra lokaler. Vi gör i ordning på tomten i fall det dyker upp några spekulanter.

Känns platsen attraktiv?

– Absolut, det är ju inte långt från resecentrum.

Strängnäs 3:21 vetter även mot Mariefredsvägen – på den sidan finns de tidigare nämnda röda husen.

– Det där området har tillhört Ulvhälls gård som på 1940-talet köptes av Strängnäs stad för 2,5 miljoner. Byggnaderna användes bland annat till svinhus och vagnsförråd, berättar lokalhistorikern Inge "Fritte" Bergqvist.

Natten mellan onsdag och torsdag stördes rivningsarbetet av en stöld där tjuvarna bland annat kom över 200 kilo kopparskrot.