Den 4 februari fick Datainspektionen in en anonym anmälan från en person som besökt Café Blå katten i Mariefred.

Gästen beskriver hur hen "råkade höra när några i personalen nämnde en kamera" och då frågade om den: "De visade en kamera som satt gömd bland kaffekopparna."

Gästen, som inte sett några skyltar om kameraövervakning, valde efter besöket att anmäla kameran till Datainspektionen.

Artikelbild

Men Blå katten, eller andra kaféer och restauranger för den delen, behöver generellt inget tillstånd för kameraövervakning. Inte sedan i fjol, då regelverket luckrades upp.

Det konstaterar Jenny Bård, jurist på Datainspektionen:

– Blå Katten i Mariefred tycks vara en aktör som inte längre behöver tillstånd för sin kamerabevakning. Sedan den 1 augusti 2018 gäller det bara myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse.

"Allmänt intresse" omfattar exempelvis hälso- och sjukvård, skolverksamhet, kollektivtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik – sådant som utförs på uppdrag av kommun, landsting, riksdag och regering.

Blå kattens ägare sedan fem år, Christina Marnell, säger att hon har koll på reglerna och vet att kaféet inte behöver tillstånd.

Hon berättar att hon i fjol sommar lät installera en kamera som inte spelade in, men att hon så sent som i februari – efter en "incident" som hon inte vill gå in på – uppgraderade med en inspelningsfunktion.

Varför skaffade ni en kamera?

– Det har uteslutande med säkerhet för vår personal att göra. Den sitter så att vi ser kassan.

Och skyltar finns, konstaterar Christina Marnell.

– Vi har en utanför entrén så att kunden kan välja om de vill gå in eller inte och en inne i kaféet, utifall man missat den utanför. Vi kan inte se dem som går på gatan utanför i kameran – det får vi inte – utan bara inne i lokalen.