Håkan Plith, ledamot i stiftelsen Europaskolans styrelse. Foto:

Gemensam satsning på Strängnäs lärare

Strängnäs

Europaskolan har tagit initiativ till en fortbildning av lärare, och ser ut att få med sig Strängnäs kommun som partner.

Under läsåret ska omkring 25 lärare från såväl kommunala som fristående grund- och gymnasieskolor i Strängnäs kommun fortbildas. Europaskolan går in med 250 000 kronor och tanken är att Strängnäs kommun ska göra samma sak, för att finansiera sammanlagt sex utbildningstillfällen under höstterminen och vårterminen.

– Lärare från de andra friskolorna har också bjudits in, men de behöver inte betala ett öre utan det är Europaskolan och kommunen som står för kostnaderna. Det är en insats vi vill göra för skol-Strängnäs. Syftet är att stärka lärares kompetens och få fram vassa spjutspetsar som kan bli mentorer åt andra lärare, säger Håkan Plith som sitter i styrelsen för den stiftelse som står bakom Europaskolan.

På måndag ska kommunfullmäktiges ledamöter fatta det formella beslutet om delfinansieringen av höstens tre utbildningar. Det handlar i detta läge om 160 000 kronor för kommunens del, och i början av nästa år behövs ett nytt beslut för de tre återstående tillfällena som planeras till vårterminen. Ärendet passerade kommunstyrelsen i juni, då utan invändningar.

Första utbildningstillfället planeras till mitten av september, då lärarna ska drillas av Peter Gärdenfors och Torkel Klingberg som är professorer i kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap. Informationssökning och källkritik, ämnesdidaktik, läromedel, ledarskap i klassrummet samt bedömning och betyg är andra ämnen som kommer att tas upp. Programmet har tagits fram i samverkan med Uppsala universitet, berättar Håkan Plith.

– Varje tillfälle består av två heldagar då lärarna samlas för föreläsningar och seminarier. Varje gång kommer det också vara en kvällsföreläsning i Djäknehallen som är öppen för allmänheten, säger han.

Långsiktigt finns en förhoppning om att fortbildningen ska kunna utvecklas till en regelrätt akademisk lärarutbildning, eventuellt i samarbete med Mälardalens högkola.

– Det är en vision. Fortbildningen är en bra början och kan ge ett konkret underlag till politikerna om de vill diskutera den möjligheten vidare, säger Håkan Plith.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunEuropaskolanSkola
Relaterat