Annki Lundgren önskar sig ett fontänhus i Strängnäs, helst i en lokal med centralt läge. Foto:

Gemenskap ska hjälpa psykiskt sjuka – "Det är lätt att isolera sig"

Strängnäs

Fontänhus vill sätta fokus på det friska, när personer som lider av psykisk ohälsa ska rehabiliteras. Annki Lundgren, 59, lobbar för konceptet i Strängnäs.

Strängnäsbon Annki Lundgren önskar att det fanns något mer än den traditionella psykiatriska vården i Strängnäs. Hon lider själv av depression och panikångest, och när hon i somras fick höra talas om så kallade fontänhus insåg hon att det var ett koncept som hon saknade på hemmaplan.

– Till ett fontänhus får man komma och arbeta med olika uppgifter, men mycket handlar om den sociala samvaron. Jag vet själv att det är lätt att isolera sig när man mår dåligt, säger Annki Lundgren.

Fontänhus finns i många länder; i Sverige finns 13 stycken som hör till Sveriges fontänhus riksförbund. Modellen är att fokusera på människors friska sidor, och låta arbete och gemenskap vara vägen till återhämtning från psykisk ohälsa. Driften av huset och dess verksamheter utgör arbetsgifterna. Enligt riksförbundets hemsida bidrar fontänhus till färre inläggningar på sjukhus, vilket minskar samhällets kostnader.

Annki Lundgren har nu börjat arbeta för att ett fontänhus ska kunna öppna i Strängnäs. Hon har kontaktat flera politiker, i hopp om att frågan ska lyftas upp på den politiska dagordningen. Att få kommunen med sig är ett måste för att finansieringen av exempelvis personal och hyra ska gå ihop.

Och hon har haft viss framgång. Fullmäktigeledamoten Pia Steensland meddelar att hennes parti, Kristdemokraterna, kommer att lägga fram ett förslag om att kommunen ska kartlägga behovet av och utreda förutsättningarna för ett fontänhus i Strängnäs.

– Genom kontakten med invånare har vi märkt att det finns ett stort behov av hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Fontänhus har en mycket bra verksamhet som stärker människor med psykisk ohälsa, kommenterar hon.

Om en majoritet av politikerna i kommunfullmäktige gillar idén, kan en sådan kartläggning och utredning genomföras under 2019.

Stina Roxlund, enhetschef för landstingets psykiatriska mottagning i Strängnäs, har inte hört talas om fontänhus men välkomnar initiativet:

– Allt som görs för patienter med psykisk ohälsa är bra. Det kan inte bli för mycket, säger hon men understryker att landstinget har det officiella uppdraget att, tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbetsmarknaden.

Aktörerna träffas varje månad för att, med patienternas medgivande, diskutera lösningar på individnivå. Stina Roxlund berättar också om ett nyligen avslutat projekt som varit framgångsrikt:

– Patienterna har fått en praktikplats och följs av en arbetscoach under ett års tid, med målet att få en anställning. Andra verksamheter konkurrerar inte med oss, utan vi ser det som att de erbjuder valfrihet för patienterna och det är bara positivt.

Läs mer om dessa ämnen

KristdemokraternaSträngnäsPsykisk ohälsa