– Vi gör det till allas belåtenhet, hoppas Anders Ekman, stadsmiljö- och servicechef på Strängnäs kommun.

Vid 06.30 den 14 september kommer han och trafikingenjören Joakim Karlsson att finnas på plats för att slå upp portarna.

Infart till garaget sker på Södertäljevägens högra sida, från centrum sett.

Artikelbild

Anders Ekman är stadsmiljö- och servicechef i Strängnäs kommun.

– P-garaget har 130 platser, 24 av dem är försedda laddstolpar. I övrigt finns det ställ med plats för 50 cyklar och cykelpump i byggnaden, fortsätter Anders Ekman.

Det som sker på fredag kallar han för smygöppning eftersom kommunen inte börjar ta betalt förrän den 1 oktober.

Då kommer det att kosta 35 kronor per dygn att stå i garaget och 25 kronor för samma tidsrymd på tre ställen ovan jord.

– Man kan också handla månadskort för 400 kronor, det gäller för både garage och övriga P-platser, förklarar Anders Ekman som tillägger:

– Det blir nog inget klang och jubel i början. Men vi måste ta betalt för att kunna hålla snyggt i området. Vi har driftkostnader för all miljö runt resecentrum i form av nedskräpning, klotter, trafikövervakning, planteringar med mera.

Garaget kommer att ha öppet 19 timmar per dygn och hiss finns för vidare transport till resecentrum.

– Det här måste ses som ett bra tillskott, inte minst vintertid, säger Anders Ekman.

Fotnot: Den 17 september stängs den största utomhusparkeringen för ommålning av P-platserna och återställande av grönytor. Arbetet förväntas pågå under två veckor. Under tiden hänvisar vi till Resecentrums parkeringsgarage samt parkeringarna vid Ingvarsvägen.