Trådlöst surfande i centrum får vänta. Foto:

Gratis surfande i Västerviken dröjer

Strängnäs
annons

Det är ytterst tveksamt om det blir några gratis wifi-zoner i centrala Strängnäs. Varken nämnderna eller kommunstyrelsen har medel till satsningen på trådlös uppkoppling. Dessutom är det, ur konkurrenssynpunkt, tveksamt om wifi-verksamhet som tillhandahålls på allmän plats skulle vara förenlig med lag.

Det var vid kommunfullmäktige i april förra året som Strängnäspartiets motion om gratis wifi-zoner i centrala Strängnäs bifölls. Förslaget innebar att kommunen skulle utreda kostnaderna för att installera och administrera gratis wifi-zoner i de mest besökta områdena som till exempel Västerviken, Gyllenhjelmstorget och resecentrum.

För att utreda hur mycket det skulle kosta att installera gratis wifi-zoner begärde förvaltningen in kostnadsuppgifter från Telia. Enligt en offert, för ett begränsat område i samma storleksordning som en hamn, skulle engångskostnaden bli 11 000 kronor. Därutöver tillkommer en månadskostnad på 2 200 kronor.

Varken kommunstyrelsen eller nämnderna har i dag utrymme för denna kostnad i sin budget och slutsatsen av utredningen är att kommunen inte har resurser för att erbjuda gratis wifi på allmänna platser. Utredningen säger också att det är tveksamt, ur konkurrenssynpunkt, om det ligger inom den kommunala kompetensen att tillhandahålla gratis wifi-zoner på allmän plats.

Däremot ska förvaltningen undersöka om det finns behov av förbättrad wifi i kommunens egna verksamheter. Något som kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att godkänna tidigare i år.

Kommunen ska också arbeta för att privata aktörer i centrum själva erbjuder gratis wifi för att på så sätt öka servicen för turister och invånare. Detta medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

SträngnäsInternet
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka