Fogdön I augusti ska Vårfruberga friskola öppna på Fogdön, och den etableringskontroll som Skolinspektionen har gjort hindrar inte planerna.

En sådan etableringskontroll görs alltid inför att en ny verksamhet drar igång. Det har i den inte framkommit något annat än att bolaget Vårfruberga utbildning har förutsättningar att starta förskola och F–3-skola i enlighet med gällande lagar och regler, konstaterar myndigheten.