Karolina Zander tippar att skejtparken utanför Kulturskolan står färdig lagom till jul.

Grönt ljus för Strängnäs skejtpark – snart sätts spaden i marken

Strängnäs

De sista hindren för uppförandet av en skejtpark vid Kulturskolan är numera undanröjda.

— Arbetet börjar inom kort och jag tror att parken står klar i december även om invigningen troligen blir av vid ett senare tillfälle, säger Karolina Zander.

Hon jobbar på Strängnäs kommuns teknik- och servicekontor och är projektansvarig för skejtparken.

I månadsskiftet oktober–november 2016 skrev tidningen om projektet och att det fanns en referensgrupp som stöttade Karolina Zander i hennes arbete. Cirka 900 000 kronor skulle teknik- och servicenämnden investera i parken som byggs på en 620 kvadratmeter stor yta i korsningen Eskilstunavägen–Regementsgatan.

I och med anläggningen av skateparken tas cirka 20 parkeringsplatser i anspråk. Detta har skett i samråd med SFAB, Kulturskolan och fritidsgården. Kulturskolan och fritidsgården är mycket glada över utvecklingen och har deltagit aktivt i projektet. De ser stor vinning i att platsen blir en utemiljö för aktivitet och spontanidrott, istället för en parkeringsyta.

Redan nu är parkeringsplatsen avstängd för de anställda och verksamhetens besökare. Anläggningsarbetet drar igång nästa vecka.

— Men när som helst får jag ett startbesked och då vinner bygglovet laga kraft, säger Karolina Zander.

I april fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att säga ja till ett tillfälligt bygglov för att en skejtpark skulle kunna anläggas vid Kulturskolan och fritidsgården.

Men boende i närområdet skulle säga sitt också.

— I första vändan fick vi in flera synpunkter. Efter fattat nämndbeslut skickade bygglovshandläggaren ut dubbla påminnelser, men beslutet överklagades aldrig.

Nu är det bara formaliteter som återstår innan "spaden sätts i marken".

— Bygglovet är tillfälligt, det gäller för fem år i taget, berättar projektledaren.

Etapp ett består av grävning och belysning. Det ska finnas strålkastare i båda ändarna av parken för att skapa ett bra ljus för åkarna under den mörka delen av året. Ytan kommer också förses med indirekt belysning för att ge en ljus och trygg miljö även då parken inte används för åkning.

Därefter anläggs en ny asfaltsyta.

Steg tre blir att montera modulerna vilka anländer i tio olika fragment från Polen.

— Leveranstiden ligger på åtta–tio veckor, men de är beställda, berättar Karolina Zander.

Planen är att banan ska ha egenskaper som passar alla åkstilar och nivåer. Ena sidan av parken är något mer anpassad för skejtare medan den andra hälften ska passa bättre för de som åker kickbike.

— Jag vill passa på att tacka referensgruppen som varit till stor hjälp i arbetet med att ta fram formen och egenskaperna för parken, avslutar Karolina Zander.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunKulturskolanFritid
Relaterat

Mest delat denna vecka