Gungolycka på förskola anmäldes inte

Strängnäs

Samma barn var inblandat i tre olyckshändelser med en stor gunga. Kommunen konstaterar att det har förkommit brister på förskolan.

"Mitt barn ska inte behöva få en hjärnskada eller dö för att något ska hända", skrev en förälder till Skolinspektionen efter en tredje incident med en så kallad kinagunga på barnets förskola.

Anmälan har föranlett en utredning inom Strängnäs kommun, som slår fast att det har förekommit brister i utbildningen på den aktuella förskolan.

Den första incidenten med kinagungan inträffade hösten 2016. Då gjordes ingen anmälan från förskolan till utbildningskontoret, något som förskolan är skyldig att göra för att huvudmannen ska kunna avgöra om Arbetsmiljöverket ska kopplas in eller inte.

Våren 2017 ska det, enligt vårdnadshavaren, ha skett ytterligare en incident. Det finns ingen dokumentation kring detta – och inte heller någon personal som känns vid att det ska ha hänt, står det i utredningen.

Det var i februari i år som olyckan var framme för tredje gången. För detta finns en tillbudsrapport. Det står att barnet har hoppat av gungan i farten och halkat då hen landat, något som resulterade i ett skrapmärke på näsan. Av vårdnadshavarens anmälan till Skolinspektionen framgår att barnet, som vid tidpunkten var fem år gammalt, också fått ett blåmärke över näsan.

De två första gångerna passerade barnet gungan på för litet avstånd och fick den då, enligt vårdnadshavaren, i huvudet eller ansiktet. Sedan dess har gungan försetts med ett förstärkt inspringsskydd, som ska minimera risken för liknande olyckshändelser i framtiden.

På den aktuella förskolan har hantering av tillbudsrapporter och rutiner för utevistelse gåtts igenom. Bristerna anses vara åtgärdade sedan tidigare. Skolinspektionen nöjer sig med detta, och avslutar ärendet.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

SkolinspektionenSträngnäs kommunFörskolaolycka
Relaterat