– På området Erikslund, där Bilias verkstad och försäljning ligger i dag, jobbar vi för en detaljplan för bostadsbyggande. Det samma gäller marken mittemot, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Stuart (M) och syftar på fastigheten Upplaget 10, där det i dag finns bilverkstad och biltvätt.

Han poängterar att ingen av detaljplanerna är klara, men att målet är totalt drygt 200 bostäder som ska fördelas med hälften på vardera sida om vägen. 

Den nya detaljplanen blir en del av processen med att "omforma stadsentréfunktionen längs Eskilstunavägen", formulerar kommunen det på sin hemsida. Det omfattar även delar av Vasavallen, där en ändrad detaljplan är tänkt att möjliggöra ett nytt teknikcenter.

De verksamheter som i dag bedrivs på Erikslund ska erbjudas att etablera sig på ny mark, uppe vid Kvittenrondellen. 

– Vi är väldigt måna om att behålla de här verksamheterna och annan snarlik verksamhet och vi tycker att platsen på andra sidan gamla E 20, snötippen, är väldigt lämpad för exempelvis bilservice och drivmedelsförsäljning – helst fossilfria alternativ, säger Magnus Stuart. 

Den mark han pratar om är den obebyggda ytan till höger efter infarten mot Kvitten återvinning, mittemot parkeringen till Stadsskogens motionsspår. Där tippas i dagsläget snö från kommunens vägunderhåll, vilket på sikt kommer att ändras.

I måndags sa kommunfullmäktige ja till såväl projektplan som ett markanvisningsavtal för snötippen. Tilltänkt köpare är Fastighets AB Erikslund, som äger fastigheten Erikslund 11 och har Bilia som hyresgäst.

– Det är det bolaget som driver och bekostar detaljplanen för bostadsbyggande på Erikslund och de är måna om att den nuvarande verksamheten ska kunna fortsätta med ett bra skyltläge, som det blir där uppe, säger Magnus Stuart.

Kommunens förhoppning är att detaljplanen för Upplaget 10 antas under 2020 och den för Erikslund under 2021. Starten för själva bostadsbyggandet är dock beroende av att nuvarande verksamheter först flyttar på sig. 

Snöupplaget, del av Strängnäs 2:1, ska säljas till marknadspris. Summan ska grunda sig på den värdering som gjordes när kommunen i fjol sålde drygt en hektar mark tvärsöver rondellen till Leine & Linde. Prislapp då var 7,8 miljoner kronor.