Hästuppfödaren köpte foder för cirka 80 000 kronor från Polen via en svensk leverantör. När hästuppfödaren öppnade de första balarna visade det sig att fodret var otjänligt. Hästuppfödaren lät ett analysföretag analysera fodret. Rekommendationen blev att inte låta hästarna äta fodret.

– Jag blev sjuk av att hantera fodret, säger hästuppfödaren till Strängnäs Tidning.

Hästuppfödaren stämde den svenska leverantören och krävde ersättning. Tingsrätten gav dock inget gehör för klagan. De ansåg att köparen borde ha varit medveten om att fodret kunde påverkas av balarnas dåliga inplastning. Dessutom ansåg tingsrätten att hästuppfödaren reklamerat för sent. Hästuppfödaren har överklagat tingsrättens dom. Hästuppfödaren har även JO-anmält Jordbruksverket för att inte ha utrett saken tillräckligt.

Arne Andersson är kontrollsamordnare på Jordbruksverkets djurkontrollenhet.

– Jordbruksverket har ännu inte tagit del av JO-anmälan och avvaktar med att kommentera tills dess, säger han.

Arne Andersson kan inte kommentera enskilda fall men berättar att Jordbruksverket fått synpunkter från kunder som köpt foder utomlands.

– En del har haft problem med kvaliteten eller inte fått det de betalat för. Vi har förståelse för situationen men kan inte hjälpa kunden att få upprättelse i dessa affärsuppgörelser. Vi arbetar för att svenskt foder ska var säkert och företagen ska ha rutiner på plats.