Strängnäspolisen ska nu utreda ett antal stölder som ska ha skett hos äldre som fått hjälp via ett hemtjänstföretag. Foto:

Hemtjänstpersonal misstänks för upprepade stölder

Strängnäs
annons

Polisen i Strängnäs har fått in två anmälningar om upprepade stölder som drabbat äldre personer med hemtjänst. De utsatta misstänker att det är hemtjänstpersonal, som kommit för att hjälpa dem, som ligger bakom brotten.

Stölderna som hemtjänstkunderna har blivit utsatta för inträffade i Strängnäs i början av sommaren. Från den 1 juni till den 12 juli har det pågått stölder hos tre personer. De har bland annat blivit av med kontanter och smycken. Vid ett tillfälle har pengar tagits ut via bankomat, i samband med att kunden lämnat ut kod till kortet vid inköp.

Den första anmälan om stölderna inkom till det privata hemtjänstföretaget, som har personal hemma hos kunderna, den 11 juli. I samband med det gjorde företaget, som bedriver hemtjänst i enskilt boende enligt LOV, en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om ett allvarligt missförhållande.

— Det som har hänt är jättetråkigt för alla inblandade. Vi har vidtagit arbetsrättsliga åtgärder. Vi har också upprättat en egen IVO-anmälan, något som det åligger oss att göra, säger företagets verksamhetschef.

Företaget har gjort en egen utredning gällande vad som har hänt och kommit fram till att konsekvenserna för den enskilde är att flera kunder upplever otrygghet och att de inte längre litar på personalen som kommer hem till dem. Om de interna åtgärderna har lett till att någon medarbetare stängts av från sin tjänst eller fått sluta, vill verksamhetschefen inte gå in på.

— Vi har gjort det som ligger på oss. Hur det går för polisen känner jag inte till, det ligger på deras bord, säger verksamhetschefen.

Hemtjänstföretaget har också vidtagit en rad åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen. En vecka efter den första anmälan hade de ett möte med personalen om rutiner för kontanthantering samt hantering av kontokort. De har också haft kontakt med drabbade kunder och anhöriga samt lämnat uppgifter till polisen med loggar som visar vilken personal som arbetat under tiden stölderna har inträffat.

Polisen i Strängnäs har hittills fått in två anmälningar om de aktuella stölderna.

— Vi har ännu inte hunnit ta oss an ärendet. Underlaget verkar dock bra och det finns goda förutsättningar att det ska gå att lösa, säger polisinspektör Kathrin Magnusson som utreder fallet.

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

SträngnäsBrottHemtjänstStöld
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka