Information om skolstrukturen på sammanträde nästa vecka

Strängnäs

Septembersammanträdet handlar bland annat om skolstruktur, ett förslag om utbildning för politiker och avvikelser i internkontrollen.

Barn- och utbildningsnämndens politiker förbereder sig för sitt septembermöte. Den 26 september är det dags, här är ett urval av ärendena på dagordningen:

Uppdatering om stora skolfrågan

Det hetaste ärendet är information om den utredning som just nu genomförs, om en ny struktur för kommunens skolor.

Antalet högstadieskolor och landsbygdsskolornas framtid är frågor som tidigare har förts på tal, i diskussioner om utredningen. Inte förrän på mötet i oktober ska politikerna fatta beslut; nu ska utbildningschef Tony Lööw berätta om arbetet så här långt.

Bakgrunden är att utbild­ningskontoret vill hitta en mer effektiv skolstruktur, så att pengar som i dag är bundna­ i lokalkostnader kan frigöras och i stället läggas på elevernas lärmiljö. Alla elever ska få det stöd de behöver för att nå målen, något som ska leda till att kunskapsresultaten förbättras.

Ingen utbildning – men nya rutiner

Mariefredspartisten Eva-Lotta Ekelund har föreslagit att alla ledamöter i barn- och utbildningsnämnden ska genomgå en obligatorisk utbildning i skolfrågor. Bakgrunden är att Skolinspektionen under sin stora granskning av kommunens skolverksamhet konstaterat en kunskapsbrist bland ledamöterna.

Utbildningskontoret påpekar att det var bristande återkoppling från tjänstemännen till politikerna som Skolinspektionen slog ner på, något som också håller på att åtgärdas. Förslaget är därför att Ekelunds motion ska avslås, något som nämnden tar ställning till på sitt sammanträde den 26 september.

Avvikelser upptäckta i kontroll

Beslut som enskilda tjänstemän och politiker fattar på så kallad delegation från barn- och utbildningsnämnden, utan att ärendet behöver tas upp på ett sammanträde, rapporteras inte alltid till nämnden som de ska. Det är en avvikelse som kan få allvarliga konsekvenser, framgår av delårsuppföljningen av nämndens internkontroll för 2017.

Det saknas också uppdaterade scheman för många barn på kommunens fritids, något som är avgörande för att verksamheten ska kunna planeras ordentligt.

Uppföljningen tas upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 september.

Handlingar till mötet

Tisdagen den 26 september klockan 18 sammanträder barn- och utbildningsnämnden i salen Magistern, i kommunhuset på Trädgårdsgatan i Strängnäs.

Mötet föregås av allmänhetens frågestund. När mötet sedan öppnas fattar politikerna beslut om huruvida det ska vara öppet för allmänheten eller inte. I regel brukar sammanträdet vara öppet fram till de sista punkterna på dagordningen, som sedan avhandlas utan insyn.

Här finns handlingarna att ta del av inför mötet.

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunKommunalpolitikSkola
Relaterat

Mest delat denna vecka