Bland elever som ska börja på en ny skola till hösten har det funnits en Inför att nya skolskjutsregler skulle tas upp på nämndens möte den 29 maj handlade det i första hand om förkortade väntetider, från skolans slut till bussens avgång samt för eventuella bussbyten. Men politikerna valde att skicka tillbaka ärendet till tjänstemännen på utbildningskontoret. Dels för att se om väntetiderna gick att korta ännu mer, dels för att undersöka möjligheten att införa trafikvärdar.

– Vi har pratat med flera föräldrar som upplever att det är en otrygg miljö på bussarna. I och med omorganisationen är det fler barn från förskoleklass till årskurs tre som tvingas till skolskjuts, då måste vi säkra upp så att det är tryggt, säger Pia Steensland (KD) som tillsammans med företrädare för L och MP tog upp diskussionen på majmötet.

Sedan dess har utbildningskontoret diskuterat med Sörmlandstrafiken, men landat vid att frågan om trafikvärdar inte ska utredas vidare. Däremot förs en dialog med polisen för att se om deras volontärer i ett inledningsskede kan vara närvarande på de busslinjer som har flest elever i de yngre årskurserna.

– Frågan är ställd till polisen och de var positiva. De ska fortsätta att diskutera detaljer och dialogen förs med vår kollektivtrafiksamordnare, säger Monica Lindell Rylén.

Kommunalrådet har också glädjande nyheter om busslinjen från Härad. Den förlängs, från dagens ändstation vid Strängnäs resecentrum till Tosterö.

– Det blir inte något bussbyte för de mindre barnen som ska till Karinslund, utan den bussen går direkt till skolan, säger hon.

Att korta väntetiderna ytterligare, från max 60 till max 30 minuter för elever i årskurserna F–6, låter sig heller inte göras, enligt beslutsunderlaget. Samordningen av skolornas scheman och linjetrafikens tidtabell bedöms vara "alltför svår", och skulle sannolikt medföra fler taxiresor vilket ökar kostnaderna. Därför kvarstår förslaget att väntetiden begränsas till 60 minuter för alla elever.

Enligt dagens regelverk kan elever i årskurs F–3 få vänta i upp till 60 minuter, årskurs 4–6 i 75 minuter och årskurs 7–9 i 90 minuter.

[fakta nr="2"]