Det överklagades av politiker och privatpersoner. De yrkade på så kallad inhibition, att beslutet inte skulle gälla till dess att förvaltningsrätten hunnit ta ställning till deras överklaganden. Så blev utgången efter det första nedläggningsbeslutet, som sedermera revs upp.

Men det blir ingen repris. Inhibition är något som domstolen kan ta till om det finns starka skäl att tro att beslutet har kommit till på olagligt sätt eller om allmänna eller enskilda intressen kan skadas beaktansvärt. Förvaltningsrätten bedömer att så inte är fallet nu, och yrkandet om inhibition avslås.

Förvaltningsrätten har ännu inte tagit ställning till politikernas och privatpersonernas överklagande i själva sakfrågan.