Under måndagen förekom uppgifter i sociala medier om att det skulle finnas ett coronarelaterat sjukdomsfall kopplat till en skola i Strängnäs kommun. Uppgifterna skapade en hel del oro.

– Jag har sett uppgifterna i sociala medier och varken ska eller får kommentera dem, säger Tony Lööw med hänvisning till sekretess.

– Det jag kan konstatera är att vi har ovanligt hög frånvaro bland både barn, elever och medarbetare. Om den beror på att folk följer riktlinjerna för när de ska vara hemma eller på något annat vet jag inte. Jag har inte efterforskat det och får inte heller göra det, säger han.

Sörmlänningar som insjuknat i covid-19 bekräftas – utan uppgifter om person eller ort – via smittskyddet inom Region Sörmland, liksom om bedömningen är att någon behöver vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

– Smittskyddet har inte varit i kontakt med mig, bekräftar Tony Lööw.

Vad händer om ni får veta att en elev eller lärare insjuknat i corona?

– Då talar smittskyddet om för oss om vi ska göra något. Det är bara de som kan göra den bedömningen. Som vi förstår gången rent allmänt så kan en huvudman stänga en skola, men då måste smittskyddet säga att det ska göras för att minska risken för smittspridning, säger Tony Lööw.

Förra veckan stängdes på regeringens inrådan klassrummen för gymnasieskolor och vuxenutbildning i kommunen. Utbildningskontoret förbereder inför en eventuell stängning av förskolor och skolor, men än har de öppet.