Men inför beslutet passade Roger Richthoff (SD) på att uttrycka sin kritik till att kommunen inte försäkrat sig om att marken inte innehåller några giftiga ämnen inför försäljningen.

‒Det hade inte kostat så mycket, sa han.

Per Wedlin (oberoende) tyckte dock inte att det var så konstigt.

‒Man måste titta på vad området använts till historisk. Det har inte varit någon industriell aktivitet, utan skogsmark. Att det ska vara förorenat är osannolikt, sa han.