Stefan Dangart konstaterar att spåren efter tjuvarna, som den 31 juli stal oersättliga begravningsregalier av guld och ädelstenar från Strängnäs domkyrka, tar slut i vattenbrynet vid Bo Setterlinds park.

– Strängt taget kan tjuvarna vara kvar på Mälaren. Om de har gått i land vet vi inte var.

Vad tror ni er veta om flyktbåten?

Artikelbild

Kristina den äldres begravningskrona.

– Initialt pratades det om en mindre motorbåt, men efterhand visade det sig att det inte kunde uteslutas att det var en vattenskoter. Vi ville inte begränsa vittnens vilja att kontakta oss, så vi har hållit det öppet. Vi säger alltså en mindre motorbåt, eventuellt en vattenskoter. Det pratades också om färger initialt, men det är inget vi håller fast vid längre, säger Stefan Dangardt.

Tidigare efterlyste ni tips om de båda förmodat stulna cyklarna som dumpats vid flyktplatsen. Har ni nu fått i kontakt med båda ägarna?

– Det kan jag inte säga. Jag vet att förra veckan var spaningsledningen intresserad av ytterligare tips och man övervägde att lägga ut bilder på cyklarna. Så har inte skett och jag har tolkat det som att man vet vad man behöver veta. Men vi är såklart fortsatt intresserad av alla tips!

I övrigt är Stefan Dangardt fortsatt mycket knapphändig med detaljer kring brottet och utredningen.

Artikelbild

Riksäpplet från begravningarna av Karl IX och hans hustru Kristina den äldre på 1600-talet.

– Utredningen går vidare med sedvanliga åtgärder i syfte att stärka bevisningen. Mer än så kan jag inte säga. Vi är väldigt angelägna om att det vi vet bara ska vara känt av polis och gärningsmän – särskilt så länge vederbörande är på fri fot.

Vilka är det som jobbar med fallet?

Artikelbild

Kung Karl IX begravningskrona.

– Vilka utredarna är kan jag inte gå in på. Förundersökningsledare är chefsåklagare Kristian Agneklev och Jeanette Björk leder polisens utredning i Strängnäs.

Jobbar ni enbart i Sverige eller utomlands också? Ni var tidiga med att göra en efterlysning via Interpol.

– Jag kan inte kommentera det, mer än att det faktum att vi lyst grejerna internationellt ju är ett tecken på att vi inte utesluter någonting.

Inga andra kommentarer?

– Nej. Tills det dyker upp något avgörande behåller vi det för oss själva. Vi har inte kört fast och utredningsläget ser ganska gott ut, säger Stefan Dangardt.