Tidningen får tag på kammaråklagare Reena Devgun 1,5 timme efter det att domen mot 22-åringen fallit: Fyra år och sex månaders fängelse.

Tingsrätten höll med henne om att brottet var särskilt allvarligt eftersom det omfattade stora kulturhistoriska och ekonomiska värden, och att stölden skedde i en kyrka.

Däremot tyckte rätten inte att brottet var riktigt så välplanerat eller präglat av förslagenhet som åklagaren gjorde gällande under rättegången, då hon yrkade på maxstraff för grov stöld, sex års fängelse.

– Det leder till att domstolen kommer fram till ett lägre straffvärde. Det är något vi får titta lite närmare på. Den här typen av mål är ju väldigt ovanliga, så vi har inte så mycket att jämföra med. Vi har ännu inte tagit ställning till om det finns något behov av att gå vidare, säger Reena Devgun.

Hon har lett förundersökningen mot 22-åringen sedan i augusti, då fallet flyttades från Eskilstuna tingsrätt till Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Rättegången genomfördes som planerat den 30 och 31 januari men avbröts plötsligt den 5 februari, i stället för att som planerat avslutas den dagen. Samma natt hade nämligen de stulna regalierna återfunnits i Åkersberga.

Åklagaren fick tio dagar på sig att komplettera utredningen med ny bevisning.

– Vi har haft en enorm hjälp av Strängnäspolisen, vår egen utredningsgrupp här vid nationella operativa avdelningen men också nationellt forensiskt centrum som ju har agerat otroligt fort. Så även de experter som vi har åberopat. Det gjorde att vi väldigt snabbt kunde få ihop den tilläggsbevisning som krävdes för att kunna fortsätta förhandlingen i tid. Jag måste säga att jag själv blev förvånad och framför allt tacksam över att det gick så snabbt, säger Reena Devgun.

Den nya bevisningen kom att väga tungt i rätten, då 22-åringen valde att erkänna stölden sedan hans dna hittats på de stulna guldkronorna.

– Bevisläget har inte bara handlat om att det finns dna-bevisning, utan var den faktiskt finns. Den bevisningen har varit stark från början och stärkts av att vi också återfann dna från den tilltalade på regalierna.

Domen kan överklagas till Svea hovrätt senast den 15 mars 2019.