Kilenkrysset har i flera år varit intresserat av marken, som är en del av fastigheten Gorsinge 1:1 mellan Biskopskvarn och Malmby. I februari 2017 var kommunen meddelade Strängnäs kommun att man ändrat sig om biogasetableringen. Ambitionen är nu att Gorsingeområdet ska utvecklas till ett logistik-, handels- och kontorsområde och då passar inte längre ett biogasverk in i bilden. Eftersom bolaget aldrig fått ett formellt löfte i form av ett markanvisningsavtal, valde kommunen att gå vidare.

– Vi vill inte vänta på Strängnäs biogas, eftersom utvecklingen i området går fort, sa kommunens mark- och exploateringschef Fredrik Granlund då.

Nu är det alltså klart att Kilenkrysset vill köpa marken i fråga; inte bara de 40 000 kvadratmetrarna som det handlade om i fjol utan sammanlagt 150 000 kvadratmeter av Gorsinge 1:1.

Kilenkrysset äger redan flera fastigheter i området, bland annat Gorsinge 1:20 precis intill Gorsinge 1:1. Planen är därför att genomföra en så kallad fastighetsreglering, att dra om gränsen så att Kilenkryssets mark blir större. För den nya marken ska Kilenkrysset betala 195 kronor per kvadratmeter, totalt 29 miljoner kronor. Det har kommunstyrelsen redan godkänt, och kommunfullmäktige väntas göra detsamma den 23 april.

Vad Kilenkrysset ska göra med sin nya mark efter att affären är klar, är inte riktigt klart.

– Vi har ingen kund som är intresserad direkt, utan det här är ett strategiskt förvärv. Vi vill säkerställa att vi har mark för expansion i framtiden. Vi tror mycket på Strängnäs, säger vd:n Jens Persson.

Han ser helst att marken säljs vidare i etapper till olika typer av verksamheter, både kontor och logistik.

– Vi vill helst se en bra blandning, säger Jens Persson.

Kommunen ska använda de 29 miljoner kronorna från försäljningen till att bygga nya vägar i området, och därmed göra mer av den egna marken möjlig att sälja.

– Vi har jobbat med området i många år men det har inte aktiverats på det sätt vi önskar. Genom den här försäljningen gör vi mer mark tillgänglig så att nya aktörer snabbt kan etablera sig, säger Jacob Högfeldt (M) kommunstyrelsens ordförande.

Det handlar i första hand om 100 000 kvadratmeter mark mellan Malmbyvägen och Malmby industriområde. I ett andra skede tillgängliggörs ytterligare 525 000 kvadratmeter i närheten. Sammanlagt uppskattar Jacob Högfeldt att markvärdet uppgår till cirka 100–150 miljoner kronor.

– Nu möjliggör vi fler företagsetableringar på ett kraftfullt sätt. En följdeffekt blir bättre förutsättningar för utökad kollektivtrafik, dit och till Solberga. Det är något som har efterfrågats av många. På sikt innebär det också ett väsentligt antal nya arbetstillfällen, säger han.

Strängnäs biogas AB fick förslag på ett par andra tomter i Strängnäs kommun, men tackade nej eftersom de inte ansågs bra nog.

– Vi har gett upp Strängnäs kommun som en potentiell plats, berättar bolagets kontaktperson Kaj Wågdahl.

I stället är siktet inställt på Kjula, berättar han, eftersom det där finns flera tomter som skulle kunna lämpa sig för ändamålet. I slutet av november höll man ett samråd om planerna att bygga på en tomt nära logistikparken.

– Vi mötte en del motstånd från dem som bor runtomkring. Det fick oss att ta ett steg tillbaka och titta på fler möjligheter i närheten. Den första platsen är fortfarande ett alternativ, men vi har diskussioner med andra markägare också, säger Kaj Wågdahl som snart tror sig ha en lösning på plats.