Det var i mitten av juli 2017 som tidningen berättade att bensinstation för båttrafik och hamn ute vid Mälaren. De övriga två detaljplanerna omfattar bostäder, såväl radhus som lägenheter. Det handlar om totalt cirka 850 bostäder med viss handel och mindre restauranger.

– Det är den första delen av Norra staden vi talar om, konstaterar Stefan Persson.

– För att vara Mälardalen och speciellt Strängnäs är detta ett mycket stort och fantastiskt projekt, inflikar Peter Kavén.

Vi har sökt Mikael Rojek, samhällsbyggnadsstrateg på Strängnäs kommun, för en kommentar.