Mikael Haapala, vd:n Stefan Persson och Peter Kavén med skissen som visar hur det kan se ut när den gamla P10-parkeringen grävs ut och ersätts av sjövatten. Foto:

Kilenkryssets planer: Konstgjord vik i Mälaren – och 2 000 bostäder

Strängnäs

– Här ska det hända mycket saker under de kommande tio åren.

Stefan Persson, vd för Kilen Eldsundsviken, börjar bil varm i kläderna på kontoret i den gamla mässen på P 10-området. Här planeras det för företag, en ny vattenspegel och framför allt över 2 000 bostäder.

Det var i mitten av juli 2017 som tidningen berättade att Kilenkrysset, med grundaren Jan Persson i spetsen, hade köpt området av Vasallen för en hemlig summa.

Kilen Eldsundsviken AB ägs av Jan Perssons son Stefan Persson och ingår i en fristående koncern, men det förstås finns en hel del samarbeten med Kilenkrysset.

– Vi är totalt fem personer som arbetar här i kanslihuset, tillika mässen, berättar Peter Kavén, som är engagerad i båda bolagen.

Mikael Haapala har följt med från den tidigare ägaren Vasallen, som officiellt drar sig tillbaka vid månadsskiftet.

Kilen Eldsundsviken har som ambition att bygga en ny stadsdel. Det börjar småskaligt med 39 hyresrätter inne på kaserngården och, som tidningen nyligen berättade, en marina nedanför kanslihuset med plats för 300 fritidsbåtar. Väster om marinan kommer Mälaren att breda ut sig.

– Vi vill låta gräva ut den gamla P 10-parkeringen. På båda sidor om den byggs bostäder som man ska kunna nå med båt, säger Stefan Persson.

Båtarna får dock inte vara högre än 2,80 – eftersom de måste passera under en bro – medan den konstruerade viken planernas bli 200 meter lång och 50 meter bred. Skissen som tidningen fick titta på förde tankarna till något land vid Medelhavet.

Så sent som 2015 lanserade Jan Persson en idé om att låta gräva en kanal från Eldsund ända bort till Fogdölandets västra kust.

– Men det projektet ligger mer eller mindre på is, säger Stefan Persson.

Hyresrätterna inne på själva kasernområdet ska stå klara sommaren 2020, bygget har nyligen kommit gång. Men samtidigt finns det tre detaljplaner på väg för området nordväst om före detta P 10.

– Första etappen på 110 000 kvadratmeter handlar om mark för företag. Den delen ligger parallellt med Enköpingsvägen och Strängnäsbron, säger Peter Kavén och berättar att han har fått förfrågningar från många håll och kanter.

– Det är ett drömläge. Vi diskuterar med företag som inte tidigare finns representerade i trakten men som vill etablera sig här.

Som tidningen tidigare berättat ska det också troligen uppföras bensinstation för båttrafik och hamn ute vid Mälaren. De övriga två detaljplanerna omfattar bostäder, såväl radhus som lägenheter. Det handlar om totalt cirka 850 bostäder med viss handel och mindre restauranger.

– Det är den första delen av Norra staden vi talar om, konstaterar Stefan Persson.

– För att vara Mälardalen och speciellt Strängnäs är detta ett mycket stort och fantastiskt projekt, inflikar Peter Kavén.

Vi har sökt Mikael Rojek, samhällsbyggnadsstrateg på Strängnäs kommun, för en kommentar.

Läs mer om dessa ämnen

KilenkryssetP10-områdetBygg