– Nämnden var enigt i sitt beslut om att bevilja bygglov, säger Magnus Stuart (M), vice ordförande.

Jag har sett att en av konkurrenterna när det gäller livsmedel i området haft synpunkter på byggnationen?

– Det stämmer, men är inget som nämnden kan ta hänsyn till.

Så när kan spaden sättas i marken?

– Det är förstås upp till Kilenkrysset, men det kan inte ligga så långt bort i tiden. Ett startbesked från kommunen är vad som krävs.

Planen är att Lidl ska slå upp sina portar i november 2018.