Som åttaåring lämnade Ragnar Lindén Stockholm och flyttade med familjen till Strängnäs. Studier i miljövetenskap varvades med arbete som chaufför hos äventyrsresebolaget Rosa bussarna. Strax efter millennieskiftet gick han med i Miljöpartiet.

– Jag brinner för miljö- och klimatfrågor så det föll sig naturligt att gå med i MP. Men det är klart, jag hade hellre hoppats att vi inte hade behövts.

Vilken är partiets viktigaste fråga i Strängnäs?

– Klimatet. Strängnäs kommun har inget mål och ingen plan för klimatutsläppen. Klimatet måste hanteras lika seriöst som ekonomin. Vi vill anta ett mål och en plan för att kommunorganisationen är fossilfri senast år 2030 och satsa rejält på konkreta klimatåtgärder.

Vad skulle det vara för åtgärder?

– Vi har ett brett register av åtgärder. Ett område som har stor potential är kommunens fordonsflotta som kör över 200 000 mil/år och i dag släpper ut mer koldioxid än någon gång tidigare. Om vi fick bestämma skulle den vara fossilfri inom några år. Vi behöver även göra de klimatsmarta alternativen mer attraktiva för invånarna. Men först och främst behöver kommunen städa framför egen dörr, så att säga.

Varför ska man rösta på Miljöpartiet i Strängnäs?

– Om man delar vår oro för klimatet och skolan. Vi har en ekonomisk politik för att också förverkliga våra konkreta förslag. Vill du hellre ha politiska floskler och ofinansierade önskedrömmar ska du rösta på något av budgetalternativen.

I valet 2014 fick Miljöpartiet knappt sju procent i riksdagsvalet och i Strängnäs hamnade ni drygt en procentenhet under det. I de senaste opinionsmätningarna placerar sig Miljöpartiet strax över fyraprocentsspärren. Vad tror du tappet beror på?

– Ja, det är verkligen inte rätt tid att få dåliga siffror och jag tror det beror på att vi inte lyckats kommunicera de framgångar vi haft. Däremot har våra eftergifter fått betydligt större uppmärksamhet. Jag är ändå nöjd med hur mycket vi fått igenom med tanke på att vi är ett litet parti.

Hur har ni fungerat som oppositionsparti?

– Vi har lagt mycket tid på att sätta oss in i verksamheterna och deras utmaningar. Vi har varit konstruktiva och konsekventa, lagt över 30 motioner med konkreta förslag och fått igenom ganska många. Tyvärr inte tillräckligt många.

Ni vill ju ha kvar landsbygdsskolorna, hur skulle ni finansiera det?

– Tyvärr visar ju utredningen att försöket med nedläggningar som bäst sparar småpengar, kanske inget alls. Vi sparar i vårt budgetförslag det dubbla på att lägga ner Strängnäs business park och skära i kommunledningens budget.

Hur vill Miljöpartiet utveckla skolan i Strängnäs kommun?

– Strängnäs kommun satsar idag mycket mindre på undervisning i grundskolan och har lägre lärartäthet än de flesta kommuner. Det har lett till en skolkris där vi har högst sjukskrivningsnivåer i landet, personalflykt och hamnar i botten i skolkommunrankingen. Miljöpartiet är allvarligt oroade och prioriterar att höja lärartätheten så att lärarna hinner med varje elev utan att bränna ut sig själva.

– En av de viktigaste åtgärderna vi vill göra är att skapa en likvärdig skola genom att fördela elevpengen rättvisare. Det är inte din bakgrund eller vilken skola du går på som ska avgöra hur väl du lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor. Så ser det inte ut idag.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– Vårt mål är att få igenom så mycket av vår politik som det bara går. Vi kan samarbeta med alla som möjliggör detta och som värnar demokratin och alla människors lika värde. De som hamnar närmast oss i exempelvis SVT:s lokala valkompass är C, V, M, L och S, – i den ordningen.

Hur går det för er i valet?

– Jag tror att vi går framåt lokalt, även om det ser motigt ut på riksnivå.